Problem etnogeneze
Hrvata i ukrajinski
kontekst

Etnogeneza_Uvod
Ukrajinsko-hrvatske povijesno-kulturne, kao i književne veze, prilično su široke i predstavljaju kontinuitet koji ima korijene već u drevnom razdoblju – riječ je dakako o problemu etnogeneze Hrvata i Ukrajinaca. Tragovi imena Hrvat prisutni su u različitim vremenima od jugoistoka Ukrajine, odnosno priazovsko-crnomorske stepe, pa sve do zapada, odnosno do Karpata. Upravo bismo taj pravac od Dona do Karpata, uvjetno mogli obilježiti kao marš-rutu migracijskih procesa etnonima Hrvat. U pisanim je izvorima zabilježeno da se na tom prostoru ime Hrvat pojavljivalo u periodu od 2. i 3. st. do 10. st. našeg doba.
U projektu predstavljene knjige Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine i Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija.
U monografiji se istražuje prisutnost etnonima Hrvat u ukrajinskim zemljama praslavenskog i ranosrednjevjekovnog razdoblja. Uz hipotezu o tipološkoj srodnosti imena Hrvat i staroukrajinskoga naziva Ros-Ros, kao imena koja pripadaju krugu solarne mitologije Arija, pretpostavljena je i mogućnost reflektiranja polietničke plemenske grupe Hrvata u legendi o osnutku Kijeva.
Promatran je migracijski put kojim se Hrvati, kao sustavni dio Kijeske Rusi, vođen vlastitim „povijesnim vektorom“, postupno pomicali na zapad povijesnim „putem sunca“.
Розглянуто головні напрями вивчення проблеми етногенезу хорватів — в історичному розвитку, вказано на деякі головні праці хорватських та іноземних дослідників.

OD KIJEVA DO POLJICA

U ovoj se knjizi nastojalo iz ukrajinske perspektive sagledati različite aspekte ukrajinsko-hrvatskih povezanosti starih razdoblja, uključujući i problem podrijetla stare duhovne kulture Hrvata. Rezultati razmatranja, izneseni tijekom istraživačkog procesa, upućuju na realnu i trajnu povezanost u dubokoj prošlosti hrvatskog genealoškog stabla i s Ukrajinom. Udio ukrajinskoga prostora u hrvatskoj etnogenezi uvjetovan je položajem i ulogom Ukrajine kao zemlje-primateljice tijekom trajnih migracijskih procesa kada su na plodne ukrajinske prostore upadali mnogobrojni nomadi.

Problem etnogeneze
Hrvata i ukrajinski
kontekst

Ukrajinsko-hrvatske povijesno-kulturne, kao i književne veze, prilično su široke i predstavljaju kontinuitet koji ima korijene već u drevnom razdoblju – riječ je dakako o problemu etnogeneze Hrvata i Ukrajinaca. Tragovi imena Hrvat prisutni su u različitim vremenima od jugoistoka Ukrajine, odnosno priazovsko-crnomorske stepe, pa sve do zapada, odnosno do Karpata. Upravo bismo taj pravac od Dona do Karpata, uvjetno mogli obilježiti kao marš-rutu migracijskih procesa etnonima Hrvat. U pisanim je izvorima zabilježeno da se na tom prostoru ime Hrvat pojavljivalo u periodu od 2. i 3. st. do 10. st. našeg doba.
U projektu predstavljene knjige Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine i Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija.
U monografiji se istražuje prisutnost etnonima Hrvat u ukrajinskim zemljama praslavenskog i ranosrednjevjekovnog razdoblja. Uz hipotezu o tipološkoj srodnosti imena Hrvat i staroukrajinskoga naziva Ros-Ros, kao imena koja pripadaju krugu solarne mitologije Arija, pretpostavljena je i mogućnost reflektiranja polietničke plemenske grupe Hrvata u legendi o osnutku Kijeva.
Promatran je migracijski put kojim se Hrvati, kao sustavni dio Kijeske Rusi, vođen vlastitim „povijesnim vektorom“, postupno pomicali na zapad povijesnim „putem sunca“.
Розглянуто головні напрями вивчення проблеми етногенезу хорватів — в історичному розвитку, вказано на деякі головні праці хорватських та іноземних дослідників.

OD KIJEVA DO POLJICA

U ovoj se knjizi nastojalo iz ukrajinske perspektive sagledati različite aspekte ukrajinsko-hrvatskih povezanosti starih razdoblja, uključujući i problem podrijetla stare duhovne kulture Hrvata. Rezultati razmatranja, izneseni tijekom istraživačkog procesa, upućuju na realnu i trajnu povezanost u dubokoj prošlosti hrvatskog genealoškog stabla i s Ukrajinom. Udio ukrajinskoga prostora u hrvatskoj etnogenezi uvjetovan je položajem i ulogom Ukrajine kao zemlje-primateljice tijekom trajnih migracijskih procesa kada su na plodne ukrajinske prostore upadali mnogobrojni nomadi.