IZ BIBLIOGRAFIJE

IZ BIBLIOGRAFIJE

Projekti_Intro
Bibliografskia baza podataka.
Kronološki pregled znanstvenih i stručnih radova u razdoblju od 1983 do 2020 godine. Monografije, priređena tiskovna izdanja, recenzije, članci i drugo.
Bibliografskia baza podataka.
Kronološki pregled znanstvenih i stručnih radova u razdoblju od 1983 do 2020 godine. Monografije, priređena tiskovna izdanja, recenzije, članci i drugo.

Леся Українка – представниця українського модерну

2020

Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne. Prigodom 150. godišnjice rođenja Lesje Ukrajinke. Prijevodi s ukrajinskoga. Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 23. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja, 2020, str. 501-514.

Jevgenij Paščenko. Iz slikarstva ukrajinske moderne

2020

Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne. Prigodom 150. godišnjice rođenja Lesje Ukrajinke. Prijevodi s ukrajinskoga. Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 23. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja, 2020, str. 433-500.

Jevgenij Paščenko. Duh vremena. Secesijska arhitektura na prostoru Ukrajine i motivi stvaralaštva Lesje Ukrajinke

2020

Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne. Prigodom 150. godišnjice rođenja Lesje Ukrajinke. Prijevodi s ukrajinskoga. Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 23. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja, 2020, str. 339-430.

Jevgenij Paščenko. Boljarka (Bojarynja) ili konformizam kao nacionalna izdaja

2020

Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne. Prigodom 150. godišnjice rođenja Lesje Ukrajinke. Prijevodi s ukrajinskoga. Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 23. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja, 2020, str. 235-249.

Jevgenij Paščenko. Lesja Ukrajinka i ukrajinski europeizam

2020

Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne. Prigodom 150. godišnjice rođenja Lesje Ukrajinke. Prijevodi s ukrajinskoga. Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 23. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja, 2020, str. 11-21.

Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne. Prigodom 150. godišnjice rođenja Lesje Ukrajinke. Prijevodi s ukrajinskoga

2020

Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 23. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja, 2020.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinski put prema svetoj stolici

2020

Ukrajinska grkokatolička crkva (prijevodi s ukrajinskoga). Priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2020, Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 22, 2020, str. 9-17.

Ukrajinska grkokatolička crkva (prijevodi s ukrajinskoga). Priredio Jevgenij Paščenko

2020

Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2020, Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 22, 2020.
Đuro Vidmarović: svjedočenja o Ukrajini. Objavljeno: 19. listopada 2020.

Jevgenij Paščenko. Uvod u Krim

2020

Krim kroz povijest. Prijevodi s ukrajinskoga. Priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb, 2020, str. 9-31.

Jevgenij Paščenko. Riječ urednika

2020

Krim kroz povijest. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2020, Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 21, str. 7-8.

Jevgenij Paščenko. „Riječ “boja” u slavenskim jezicima“

2020

Printing&Design 2020. Zbornik radova. Ivana Žiljak Stanimirović, /ur./ Zagreb: Fotosoft www.tiskarstvo.net/   printing&design2020, str. 62-67.

Jevgenij Paščenko. „Ukrajina u sudbini Wilhelma Habsburga

2019

Franjo Josip i Hrvati u Prvome svjetskom ratu. Zbornik. Uredio Željko Holjevac. Zagreb: Matica hrvatska, 2019, str. 307-325.

Jevgenij Paščenko. „Ukrajinsko-srpske komunikacije kroz historiju: kontakti, tipologija, stilistika“

2019

Русинистични студиї. Ruthenian studies, 3. Нови Сад, 2019, str. 99 -113.

Jevgenij Paščenko, Ukrajinski put prema Nazoru

2019

Arte et marte. Umjetnošću i ratom. Zbornik u čast dr. sc. Nedjeljka Mihanovića. Priredili: dr. sc. Hrvojka Mihanović – Salopek, dr. sc. Ivan Mihanović. Zagreb, Naklada Bošković i Matica hrvatska Podstrana, 2018/2019, str. 127 – 139.

Istočna Ukrajina. Donbas (prijevodi s ukrajinskoga). Priredio Jevgenij Paščenko

2019

Knižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 20. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja, 2019, 237 str.

Ukrajina. Glazbeno putovanje

2019

Audioknjiga, CD MP3, Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 19, urednik Jevgenij Paščenko, prijevod s ukrajinskog Josip Ralašić, tekst čita Jevgenij Paščenko. Zagreb–Lavov: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za etnologiju Nacionalne akademije znanosti Ukrajine, Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja (HORUS), 2019.

Jevgenij Paščenko. Otkriće Ukrajine kroz glazbu. / Kšištof Vjernicki. Ukrajina. Glazbeno putovanje

2019

Audioknjiga, CD MP3, Zagreb prijevod s ukrajinskog Josip Ralašić, tekst čita Jevgenij Paščenko. Zagreb–Lavov: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za etnologiju Nacionalne akademije znanosti Ukrajine, Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja (HORUS) 2019.

Jevgenij Paščenko. Čovijek iz Hrvatske u ruskom zarobljeništvu 1914.-1918. A Man from Croatia in Russian Captivity from 1914.-1918.

2019

XIII. Mediteranski korijeni filozofije. Čovijek je mjera svih stvari. Split, 4-6 travnja 2019, Filozofski fakultete u splitu, 2019, str. 73-74.

Євген Пащенко. Хорватія Дмитра Павличка

2019

Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол.: І.Є. Руснак, О.В. Єременко, С.О. Євтушенко, О.В. Кудряшова та ін. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,018. — № 12.

Jevgenij Paščenko. Kamene hridine Karpata. /Uvod urednika

2018

Mykola Kugutjak. Kamena svetišta ukrajinskih Karpata. Prijevodi s ukrajinskoga. Jevgenij Paščenko, Tetyana Fuderer (ur). Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 16. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 5-9.

Jevgenij Paščenko. Tragom hrvatskih domobrana. Istočno bojište 1914. – 1918.

2018

Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 18. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, 185 str. ISBN 978-953-55390-6-3.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko – srpske veze u doba baroka XVII – XVIII stoljeće

2018

Novi Sad: Savez Rusina Ukrajinaca Srbije, 2018. ISBN 978-86-88983-51-8, ilustr, 188 str.

Jevgenij Paščenko. Povijesni korijeni Dubrovnika u sintezi Milorada Medinija

2018

Zbornik o Miloradu Mediniju. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zagreb – Dubrovnik, 9. – 11. studenoga 2017. Zagreb, 2018, s. 251-263. ISBN 978-953-7823-78-8.

Українське село на Східному фронті 1914-1918. у фоотографіях хорватських військових. Публікація, упорядкування проф. Євгена Пащенка. Ukrajinsko selo na Istočnom bojištu 1914-1918. na fotografijama hrvatskih vojnika.
Publikacija, priredio prof. Jevgenija Paščenko

2018

CD album fotografija. Knjižnica Ucrainiana croatica, 18. Загреб – Львів, 2018.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinske paralele stvaralaštva Andrije Kačića Miošića

2018

Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska. Zagreb, 2018, str. 101-121.

Jevgenij Paščenko. August Cesarec: Kretanje kanona od ekspresionizma prema socrealizmu

2018

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Književni kanon. Zbornik radova s XX. Međunarodnoga znanstvenog skupa. Split-Zagreb: Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2018, str. 250-262.

Jevgenij Paščenko. Sovjetski mit u putopisima Augusta Cesarca

2018

XII. Mediteranski korijeni filozofije. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2018. str. 49-50.

Mykola Kugutjak. Kamena svetišta ukrajinskih Karpata. Prijevodi s ukrajinskoga

2018

Jevgenij Paščenko, Tetyana Fuderer (ur). Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 16. Recenzenti: dr. sc. Jelka Vince Paula, dr. Sc. Vladimir Peter Goss. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, 180 str. ISBN 978-953-55390-5-6.

Євген Пащенко. Від упорядника. Pogovor

2018

ykola Kugutjak. Kamena svetišta ukrajinskih Karpata. Prijevodi s ukrajinskoga. Knjižnica Ucrainiana Croatica,knjiga 16. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 171-174.

Jevgenij Paščenko. Kultne hridine Karpata

2018

Uvod urednika. Mykola Kugutjak. Kamena svetišta ukrajinskih Karpata. Prijevodi s ukrajinskoga. Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 16. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 5-9.

Євген Пащенко. Хорватський напрям Степана Павлюка

2018

Народознавчі зошити, 2018, 1, стор. 14-19.

Jevgenij Paščenko. Biblioteka Ucrainiana Croatica 2008-2018

2018

Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina. Zagreb: FF press, 2018, str. 88-99.

Paščenko, Jevgenij. З історії хорватської україністики

2017

Ukrainian studies and the slavic world / Popović, Ljudmila (ur.). Beograd : Apollo Plus, 2017. Str. 63-71.

Paščenko, Jevgenij. Ukrajinska recepcija hrvatske i srpske književnosti tranzicijskog razdoblja

2017

Tranzicija i kulturno pamčenje / Karlić, Virna ; Šakić, Sanja ; Marinković, Dušan (ur.).Zagreb : Srednja Europa, 2017. Str. 81-92.

Paščenko, Jevgenij. Prikarpatska Galicija. Uvod

2017

Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga) / Paščenko, Jevgenij, Fuderer Tetyana (ur.). Zagreb : Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2017. Str. 7-10.

Український політичний і еротичний фольклор

2017

Упорядкування, публікація Євгена Пащенка. Київ: Освіта України, 2017.

Bukovina. Буковина (prijevodi s ukrajinskoga)

2017

Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Zagreb: Hrvatsko-ukrajinsko društvo, Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017.

Jevgenij Paščenko. Povijesni tekst prijelaznoga razdoblja: Neke osobitosti sadržaja i forme Kraljevstva Slavena Mavra Orbinija

2017

Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Zagreb: Hrvatsko-ukrajinsko društvo, Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017.

Євген Пащенко. Українсько-сербські зв’язки доби бароко. XVII– XVIII ст.

2017

Рецензенти: акад. Д. С. Наливайко, акад. Л. С. Міляєва, проф. О. Л. Паламарчук. Київ: Освіта України, 2017, 308 с. ISBN 978-617-7480-71-5 Drugo ponovljeno izdanje knjige Євген Пащенко. Сто років у Подунав’ї. Київ, 1995.

Prikarpatska Galicija. Prijevodi s ukrajinskog

2017

Jevgenij Paščenko, Tetyana Fuderer (ur). Recenzenti: akad. Stepan Pavljuk, dr. sc. Goran Pavel Šantek. Knjižnica Ucrainiana Croatica, 14. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, 300 str. ISBN 978-953-55390-4-9.

Jevgenij Paščenko. Croatian Troops in Bukovina 1914–1918: the Reconstruction Problem

2017

In: Florian Kührer-Wielach, Markus Winkler (Hgg.): Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, politische Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen Grenzraum. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2017 (Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 134).str. 195-207.

Jevgenij Paščenko. Povijesna kontekstualizacija pripovijetke Vladimira Nazora “Crveni tank” (1922)

2017

Filozofska istraživanja, 2/2017, str. 316-334. ISSN 0351-476.

Jevgenij Paščenko. Geografski faktor i problem etnogeneze Hrvata

2017

XI. Mediteranski korijeni filozofije / Lunić, Anita (ur.).Split : Hrvatsko filozofsko društvo, 2017. 62-62. (predavanje, sažetak, znanstveni).

Jevgenij Paščenko. The importance of landscape in toponymy contextualization

2017

Sacralization of landscape and Sacred Places. Book of Abstracts / Belaj, Juraj (ur.). Zagreb: Institute of archeology, 2016. 12-13 (predavanje, sažetak, znanstveni).

Євген Пащенко. Роль українського Бароко у формуванні поглядів Юрая Крижанича

2016

Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Редактор І. Набитович. Traveling through the Worlds and the Ages. Collection of Articles in Honor of Yuriy. Peleshenko / Ed. by I. Nabytovych. – Kyiv-Drohobych: Posvit, 2016.– Київ-Дрогобич: Посвіт, 2016, 180-193. Izvorni znastveni rad.

Пащенко Є. Хорватське питання в тлумаченні Михайла Грушевського // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог)

2016

Міністерство освіти і науки України; Національний університет “Острозька академія”; Українське історичне товариство. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016. С. 88-91. Pregledni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko. Krležina Galicija

2016

Krležin eu/ropski furiosum / Koštić, Bojan ; Marjanić, Suzana (ur.). Koprivnica : Udruga za promicanje izvedbenih umjetnosti, 2016. Str. 85-94.

Jevgenij Paščenko. Nazorova pripovijetka Crveni tank kao alegorijska vizija zbilje i budućnosti

2016

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje. Split-Zagreb: Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2016, str. 147-166. Izvorni znanstveni rad.

Paščenko, Jevgenij. Prvi svjetski rat u hrvatskoj viziji: idealizam Miroslava Krleže, vizionarstvo Vladimira Nazora

2016

X. Mediteranski korijeni filozofije. / Kušan, Emil (ur.). Split: Hrvatsko filozofsko društvo, 2016., s. 70. (predavanje, sažetak, znanstveni).

Paščenko, Jevgenij; Zuzija Kristijan. Poznato kao nepoznato: prezentiranje Ukrajine kroz informacijski komunikacijski sustav

2016

Tiskarstvo ˛& dizajn 2016 / Žiljak, Jana (ur.). Zagreb : Medicentar, 2016. 36-36 (predavanje, sažetak, znanstveni).

Jevgenij Paščenko. Hrvatska rusistika spram ukrajinistike

2016

Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića. Zagreb: FFpress, str. 59-69.

Jevgenij Paščenko. Krim, povijesni, etnički, politički

2016

Hrvatska revija, broj 3, 2016, str. 10-20.

Jevgenij Paščenko. Na putu hrvatsko-ukrajinske uzajamnosti

2016

Autorski prilog urednika // Roman Lubkivs’kyj. Zemlja preobražaja. Земля перевтілень. Pjesme. Zagreb, Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka Ucrainiana Croatica . Knjiga 13, str. 4-8.

Jevgenij Paščenko. Hrvatski grobovi 1914-1918. Karpati, Galicija, Bukovina

2016

Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2016. 210 str. ISBN: 978-953-7659-37-0.

Roman Lubkivs'kyj. Zemlja preobražaja. Pjesme. Izbor, prijevod Josip Ralašić. Uvod Jevgenij Paščenko, ilustracije Nada Žiljak

2016

Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 13. (ur. Jevgenij Paščenko). Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2016, 67 str. ISBN 978-953-7064-34-1.

Jevgenij Paščenko. Juraj Križanić i Ukrajina. Graditelji europske kršćanske unije

2015

Zagreb: Matica hrvatska, 2016, ISBN 978-953-150-936-7.

Jevgenij Paščenko. «Folklor i politika: Iz ukrajinskog povijesnog gledišta»

2007

Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. Zagreb, 2007, 44/2, str. 207-229. ISSN 0547-2504

Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-srpske veze u doba baroka

2015

Banja Luka: Ukrajinsko kulturno društvo „Taras Ševčenko“, 2015. 133 str., ISBN: 978-99976-636-0-3.

Євген Пащенко, Наталія Білик. Українсько-сербські зв’язки в історії сербської культури доби бароко. Навчальний посібник

2015

Київ: Освіта України, 2015, 199 str. ISBN: 978-617-7241-52-1

Ukrajinska Galicija. (Prijevodi s ukrajinskoga)

2015

Uredio Jevgenij Paščenko. Prijevod je ostvaren studentima diplomskoga studija, prevoditeljsko-kulturološki smjer. Recenzenti: akad. Stepan Pavljuk, dr. sc. Damir Agičić, dr. sc. Ivana Vidović Bolt. Knjižnica Ucrainiana Croatica, 12. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015, 550 str. ISBN 978-953-55390-3-2.

Евгений Пащенко. Деятельность Юрия Крижанича в контексте украинского барокко

2015

Ковтун Е. (ред.). Славяне и Центральная Европа: языки, история, культура. Москва: Российский государственный университет, Институт филологии и истории, Кафедра славистики и центрально европейских исследований, 2015, стр. 372-384. ISBN 978-5-89180-106-6. Izvorni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko, Ivica Pančić, Nikola Tominac. Hrvatski domobrani na Istočnom bojištu. Хорватські вояки на Cхідному фронті 1914-1918 років (Галичина, Буковина і Волинь)

2015

Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність. / Lytvyn, Mykola (ur.). Львів: Національна академія наук України. Інститут українознавства, 2015. Str. 67-75. Pregledni rad.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinci karpatske regije s gledišta hrvatske ukrajinistike

2015

Русинистични студиї / Ruthenians Studies, Зборник радова. Нови Сад: Филозофски факултет – Одсек за русинистику.стoр. 153-170. Pregledni rad.

Jevgenij Paščenko. Poema kao politički iskaz: Ivan Mažuranić i Taras Ševčenko

2015

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontiuniteta / Pavlović, Cvijeta i dr. (ur.). Split-Zagreb : Književni krug Split, 2015. Str. 93-107. Izvorni znanstveni rad.

Paščenko, Jevgenij. Ukrajina: pripadnost mediteranskome krugu i ruska agresija

2015

Kušan, Emil (ur.).Split : Hrvatsko filozofsko društvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. 61-61 (predavanje, sažetak).

Paščenko, Jevgenij i dr. Korpusna lingvistika: iz ukrajinske i hrvatske prakse

2015

International scientific conference Printing&disign, 2015 / Žiljak, Jana (ur.).Zagreb: FSFotosoft,2015.98-100 (predavanje, sažetak, znanstveni).

Jevgenij Paščenko. Galicija - daleka i bliska. Autorski prilog urednika

2015

Ukrajinska Galicija / Paščenko, Jevgenij (ur.).Zagreb, 2015: Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2015. Str. 7-13.

Ukrajinski Karpati. Etnogeneza-arheologija-etnologija. Prijevod s ukrajinskog. (Priredio Jevgenij Paščenko)

2014

Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 560 str. (Recenzenti: dr. sc. Miljenko Jurković, dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Goran Pavel Šantek). Prijevod je ostvaren studentima diplomskoga studija, prevoditeljsko-kulturološki smjer. Biblioteka Ucrainiana Croatica, knj. 11, ISBN: 978-953-58142-0-7.

Jevgenij Paščenko. Taras Ševčenko . Pogovor

2014

Taras Ševčenko. Izabrane pjesme. Prevela s ukrajinskoga Antica Menac. Zagreb: Matica hrvatska, 2014, str. 155-187.

Taras Ševčenko. Izabrane pjesme

2014

Prevela s ukrajinskog Antica Menac. Bilješke i komentare Rajisa Trostinska. Izbor pjesama i pogovor Jevgenij Paščenko. Zagreb: Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, 2014, 192 str., ISBN: 978-953-341-018-0.
Вісник Львівського університету.Visnyk Ljvivs’kogo universytetu. Serija filologična. Vypusk 60. Častyna 2. Zbirnyk naukovyh prac’. Ljviv: Ljvivs’kyj nacionaljnyj universytet imeni Ivana Franka, 2014, str. 182-190. Izvorni znanstveni rad.

Євген Пащенко. Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті

2014

The ethnology notebooks. Ethnology institute of The National Academy of Sciences of Ukraine. Народознавчі зошити. Серія філологічна, 2014, 3, стор. 545-560. Izvorni znanstveni rad.

Евгений Пащенко. Деятельность Юрия Крижанича в контексте украинского барокко

2014

Philological Studies, Perm-Skopje-Ljubljana-Zagreb, 12, стр. 93-108. Stručni rad.

Jevgenij Paščenko. Upoznavanje Karpata

2014

(Autorski prilog urednika) // Ukrajinski Karpati. Etnogeneza – arheologija – etnologija. Zbornik radova (prijevod s ukrajinskoga). Priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2014, str. 5-9.

Jevgenij Paščenko. Taras Ševčenko. Autorski prilog urednika

2014

(Taras Ševčenko. Izabrane pjesme. Prevela s ukrajinskog Antica Menac. Bilješke i komentar Rajisa Trostinska. Izbor pjesama i pogovor Jevgenij Paščenko. Zagreb: Matica hrvatska: str. 155-187.

Jevgenij Paščenko. Matoš u kontekstu ukrajinsko-hrvatskih usporedbi

2014

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma. / Cambi, Nenad (ur.). Književni krug, Split, str. 84-103, ISBN: 978-953-163-406-9. Izvorni znanstveni rad.
Tiskarstvo & dizajn 2014. Str 100-110. Pregledni rad.
TZnanstveni skup. Zagreb u Prvom svjetskom ratu. Program skupa i sažeci izlaganja. / Jakovina,Tvrtko i dr. (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. (predavanje, sažetak, znanstveni).

Paščenko, Jevgenij. Ukrajinistika u Hrvatskoj: formiranje tiskanog informacijskog fundusa

2014

Printing & design 2014 / Žiljak, Jana (ur.). Zagreb : FS, FotoSoft, 2014. 36-37 (predavanje, sažetak, znanstveni).

Zakarpats'ka Ukrajina: povijest – tradicija – identitet. Prijevod s ukrajinskoga. (Priredio Jevgenij Paščenko)

2013

Recenzenti: prof. Ivo Banac, akademik Stepan Pavljuk. Biblioteka Ucrainiana Croatica, knj. 10. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2013, 420 str. ISBN 978-953-95013-9-4.

Jevgenij Paščenko. Hrvatska ukrajinistika od 1939. do 1945.

2013

Fluminensia, god. 25 (2013), br. 1, str. 103-115, ISSN: 0353-4642 UDK 80(05). Izvorni znanstveni rad.

Jevgen Paščenko. Problemy i zavdannja porivnjaljnogo doslidžennja horvatsjkogo etnogenezu v ukrajinsjkomu konteksti

2013

Etnogeneza horvativ i Ukrajina. Materijaly mižnarodnoji konferenciji. Drogobyč-Truskavec’. Dogobyč, 2013, str. 290-315.

Jevgenij Paščenko. Ukrainistik außerhalb der Ukraine: Probleme der Etablierung einer Geschichte

2013

ІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2012. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2013. p. 859-867. ISBN: 978-3-86688-287-4. Izvorni znanstveni rad.

Євген Пащенко. Основні етапи розвитку зарубіжної україністики на прикладі Хорватії

2013

Проблеми слов’янознавства. Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут славістики, Вип. 62, Problems of slavonic studies. Issue 62. Р.192-198. ISSN 0203-9494.

Jevgenij Paščenko. Хорватська україністика

2013

Research papers of the Intrenational association of Ukrainian Studies. Kyiv. 3. Наукові записка міжнародної асоціації україністів. Інститут мистецтвознавства. Академія наук України 3, 44-47.

Jevgenij Paščenko. Knyga na jaku očikuvaly: Ukrajinci-rusyny: etnolingvistyčni ta etnokul'turni procesy v istoryčnomu rozvytku. Kyjiv: Nacional'na Akademija nauk Ukrajiny, 2013.

2013

Research papers of the Intrenational association of Ukrainian Studies. Kyiv. 3. 361-363.

Євген Пащенко. Міфологема на карті Дубровника

2013

Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 59. Scientific journal. P. 77-82. Izvorni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko. Hrvatska ukrajinistika od 1939. do 1945.

2013

Fluminensia, god. 25 (2013), br. 1, str. 103-115, ISSN: 0353-4642 UDK 80(05). Izvorni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko. Ukrainistik außerhalb der Ukraine

2013

Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier.Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2013. p. 859-867.

Jevgenij Paščenko. Galicija – ukrajinska i Krležina: suodnos stvarnosti i stvaralaštva

2013

Komparativna povijest hrvatske književnosti. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe. / Cambi, Nenad (ur.). Književni krug, Split, str. 84-103, Izvorni znanstveni rad. ISBN: 978-953-163-395-6. Izvorni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko. Vizija Jurja Križanića u Frangešovoj “Povijesti hrvatske književnosti”

2013

Zbornik o Ivi Frangešu. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa. Zagreb / Trst, 19.-21. travnja 2012, str. 479-486. ISBN: 978-953-7823-16-0. Izvorni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko. Počeci grada kao kultnog središta. (Europski kontekst)

2013

Zbornik o Ivi Frangešu. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa. Zagreb / Trst, 19.-21. travnja 2012, str. 479-486. ISBN: 978-953-7823-16-0. Izvorni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko. Problem istraživanja etnogeneze i duhovne kulture Hrvata s gledišta ukrajinistike: stanje i perspektive

2013

Hrvatska folklorna i etnografska baština u svijetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti. 3. FEB. Knjiga sažetaka. / Muhoberac, Mira(ur.).Dubrovnik: Folklorni ansambl Linđo, Dubrovnik, 2013. Str. 95.

Євген Пащенко. Славістика, якої немає. Григорій Давидович Вервес

2013

Narodoznavči zošyty. The ethnology notebooks. Ljviv: Nacionaljna akademija nauk Ukrajiny, Instytut narodoznavstva Nacionaljnoji akademiji nauk Ukrajiny, 6, str. 1169-1172, (pretisak uredništvom publikacije u časopisu Всесвіт, 2013).

Євген Пащенко. Проблема вичення давніx українсько-хорватських зв’язків (лінгвістичний аспект)

2012

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць. 15. Київ: Київський університет, 2012, str. 122-127. ІССН 2075-437Х УДК 81-115:82.091=16, ББК 80/84Слав. Izvorni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko. Preporod i romantizam u stvaranju nacionalnog identiteta: ukrajinsko-hrvatske paralele

2012

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Romantizam-ilirizam-preporod. / Cambi, Nenad (ur.). Književni krug, Split, str. 95-109. ISBN 978-953-163-377-2. Izvorni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko. Osnovne etape nastanka hrvatske ukrajinistike u 19. stoljeću

2012

Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova. / Turk, Marija, Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 235-244. ISBN 978-953-6104-83-2. Pregledni rad.

Jevgenij Paščenko. Dubrovnik-Raguza kao riznica duhovne kulture Hrvata arhaičnog razdoblja (problem rekonstrukcije toponima)

2012

Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština FEB 2011. Ur. Muhoberac, Mira. Dubrovnik , str. 317-326. ISBN 978-953-56971-2-1. Izvorni znanstveni rad.

Jevgenij Paščenko. Ivan Franko, velikan ukrajinske književnosti, prorok u svojoj domovini

2012

Volodymyr Galyk. Ivan Franko i hrvatska kulturna baština. / Paščenko, Jevgenij (ur.). Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2012. str. 5-25 (uvod).

Євген Пащенко. Славістика, якої немає: Григорій Вервес

2012

Всесвіт. Vsesvit – Review of world literature. 3-4 str. 247-251.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne veze

2012

Hrvatski književni leksikon, (enciklopedijska natuknica). Zagreb, 2012.

Євген Пащенко. Періодизація хорватської україністики першої половини ХХ ст.

2011

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. Збірник наукових праць. 14. Київ: Київський університет, 2011, str. 125-134. ISSN 2075-437X, УДК 81-115:82.091=16, ББК 80/84 Слав. Izvorni znanstveni rad.

Євген Пащенко. Гоголь і Шевченко як прояв української ідентичності

2011

Ucrainistica. Кривий Ріг ‒ Краків : Міністерство освіти і науки Укрaїни, 2011, str. 37-47. УДК 808.3+883, ББК 81.2Ук+83.3Ук У45. Izvorni znanstveni rad.

Євген Пащенко. У витоків хорватської україністики: Юрай Крижанич

2011

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць. 14. Київ : Київський національний університет, 2011, str. 386-392. ISSN 2075-437X, УДК 81-115:82.091=16, ББК 80/84Слав. Izvorni znanstveni rad.

Євген Пащенко. Усвідомлення України в хорватській філології п.п. ХІХ ст.

2011

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць. 14. Київ : Київський національний університет, str. 416-424. ISSN 2075-437X, УДК 81-115:82.091=16, ББК 80/84Слав. Izvorni znanstveni rad.

Hrvatska ševčenkiana. Priredio Jevgenij Paščenko

2011

Paščenko, Jevgenij (ur.). Zagreb: Udruga hrvatskih ukrajinista, (zbornik). 211 str. ISBN 978-953-95013-6-3.

Bogdan Igor Antonyč. Most iznad vremena

2011

Prepjev s ukrajinskoga Dubravka Dorotić Sesar / Paščenko Jevgenij і dr. (ur.). Zagreb: Udruga hrvatskih ukrajinista, 150 str. ISBN 978-953-55390-2-5.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinska i hrvatska književnost u austrijskom i postaustrijskom krugu: povijesni okvir i književne poredbe

2011

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine. / Cambi, Nenad (ur.). Split : Književni krug, str. 90-106. ISBN 978-953-163-361-1. Pregledni rad.

Jevgenij Paščenko. Antonyčev povratak

2011

Bogdan Igor Antonyč. Most iznad vremena. / Paščenko, Jevgenij i dr. (ur.). Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011, str. 85-91.

Jevgenij Paščenko. Marija Matios ili duhovna snaga ukrajinske žene

2011

Marija Matios. Slatka Darica. drama u tri života. Prijevod s ukrajinskog Diane Dill. / Paščenko, Jevgenij (ur.). Zagreb: Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011, str. 7-13, (uvod).

Jevgenij Paščenko. Hrvatska riječ o Ševčenku

2011

Hrvatska Ševčenkiana. Priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011, str. 5-13. (uvod).

Jevgenij Paščenko. Fenomen Tarasa Ševčenka

2011

Hrvatska Ševčenkiana. Priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, str. 199-211.

Євген Пащенко. Алексанадру Флакеру...

2011

Всесвіт – review of world liteature. 5-6; str. 257-263 (nekrolog).

Jevgenij Paščenko. Iz kronologije zabrana ukrajinstva

2011

Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, Vukovar, svibanj 2011, br. 13, str. 27.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe

2010

Split: Književni krug, 2010, 280 str. ISBN 978-953-163-332-1.

Jevgenij Paščenko. Slavist i imperiji. Vatroslav Jagić između Galicije, Malorusije i Ukrajine

2010

Recenzenti: akad. Josip Bratulić, akad. Stjepan Damjanović. Zagreb: Udruga hrvatskih ukrajinista, 75 str. CIP br. 748488, ISBN: 978-953-55390-1-8.

Jevgenij Paščenko. Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija

2010

Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 5. Zagreb: Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2010, 104 str.

Jevgenij Paščenko. Juraj Križanić: tumačenja kroz povijest i suvremenost

2010

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. / Pavlović, Cvijeta (ur.). Split-Zagreb : Književni krug, str. 76-95. ISBN 978-953-163-344-4.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko pitanje u Jugoslavijama prije i poslije 1945.

2010

Просвjета. бр. 96, фебруар, 2010, стр. 38-39.

Jevgenij Paščenko. Gogolj, ili Ukrajinac u Rusiji

2010

Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, Vukovar, listopad 2010, br. 10, str. 26-27, (pretisak iz Hrvatsko slovo).

Євген Пащенко. Українська інтелігенція і розвиток хорватської україністики (перша половина ХХ століття)

2010

Наукові записки. Випуск 15. Національний університет “Острозька академія”, Острог, str. 363-380.ISSN 2075-437X Izvorni znanstveni rad.

Євген Пащенко. Загреб

2010

Українська енциклопедія. Київ, том 10, (enciklopedijska natuknica).

Jevgenij Paščenko. Gogolj, ili Ukrajinac u Rusiji

2010

Hrvatsko slovo, 6 kolovoza, 2010, str. 20-21.

Jevgenij Paščenko. Marin Držić i preporodni duh ukrajinskih šezdesetih

2009

XI. Međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti. Split, 2008, str. 91–99.

Jevgenij Paščenko. Gogoljevo ukrajinsko zaleđe

2009

Forum, 2009, 10-12, str. 1498-1521.

Jevgenij Paščenko. Lik i djelo Vladimira Nazora kao izraz nacionalnog identiteta

2009

Nazorovi dani. Postira, str. 80–87. ISBN 978-953-98931-4-7.

Євген Пащенко. З історії україністики в Хорватії: Станко Гашпарович

2009

Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Київ, стор. 77–87.ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав.

Євген Пащенко. Рефлексії української філології у порівняльній граматиці Крижанича „Objasnjenje vivodno o pisme slovenskom”

2008

Збірник наукових праць. Випуск 7. Київ, стор. 169–184. 118–127. ISSN 2075-437XББК 80/84Слав

Євген Пащенко.Українська мова в Хорватії: етапи розвитку хорватської україністики

2008

III Міжнародна наукова конференція «Українська мова: термінологія, діалог, спілкування». Львів, стор. 64–79. ISBN 978-966-553-744-1.

Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini 1932-1933. Голодомор / Gladomor

2008

Uredio: dr. Jevgenij Paščenko. Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 1. Zagreb. Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja (HORUS), 2008, 324 str.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinski element u gramatičkim radovima Jurja Križanića

2007

Fluminensia, 2, 2007, str. 25–48. ISSN 0353-4642.

Jevgenij Paščenko. Vladimir Nikolaevič Toporov (1928–2005)

2007

Folia onomastica Croatica 15, Zagreb, str. 263–269. ISSN 1330-0695.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatska prepoznavanja kroz 20. stoljeće: ime i tekst

2007

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Split, str. 105–125. ISBN 978-953-163-310-9.

Jevgenij Paščenko. Odjeci bračke mitološke baštine u Nazorovoj prozi

2007

Akademiku Petru Šimunoviću: povodom 75. obljetnice života, Brački zbornik, 22., Supetar–Split, str, 387–394. ISBN 978-953-263-045-9.

Jevgenij Paščenko. Putovima hrvatske ukrajinistike

2007

Deset godina Studija ukrajinistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Produkcija: FF-pres. Zagreb, prosinca 2007, str. 12-18.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinska filologija i prijevodi hrvatskih glagoljičkih knjiga na crkvenoslavenski jezik

2007

Riječ, sv. 3, Rijeka, 2007, str. 58–82. ISSN 1330-917X.

Jevgenij Paščenko. Stvaralaštvo Jurja Križanića u Ukrajini 1659.

2006

Riječ, str. 40-53. ISSN 1330-917X.

Jevgenij Paščenko. Podrijetlo Hrvata i Ukrajina

2006

Rijeka: Maveda, 2006. ISBN 953-7029-03-4.

Jevgenij Paščenko. Kulturna baština Ukrajine

2006

Hrvatska revija , 2006, IV, 2, str. 19 – 33.
Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. / Pavlović, Cvijeta (ur.). Split-Zagreb : Književni krug, str. 76-95. ISBN 978-953-163-344-4.

Jevgenij Paščenko. Nacionalna književnost u totalitarizmu (ukrajinsko-hrvatske paralele 1940. –70. godine)

2006

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VIII. Split, str. 96–127. ISBN 953-163-277-4.

Євген Пащенко. До порівняльного вивчення граматик Юрія Крижанича та Мелетія Смотрицького

2006

Збірник наукових праць. Випуск 6. Київ, стор. 118–127. ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав.

Jevgenij Paščenko. Virtualnost i realnost «tridesetih godina», u ukrajinskom kontekstu

2005

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VII. Split: Književni krug, str. 62-86. ISBN 953-163-264-2.

Jevgenij Paščenko. Socrealistički kontekst hrvatskog modernizma

2003

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova V. Split: Književni krug, str. 36-47.

Jevgenij Paščenko. Vladimir Nazor iz ukrajinske perspektive

2001

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova III. Split: Književni krug, str. 22-45. ISBN 953-163-178-6.

Evgen Paščenko. Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine

1999

Zagreb: Meditor, 1999. ISBN 953-6300-25-7.

Jevgenij Paščenko. (1999). Ideje slavizma u ukrajinskoj i hrvatskoj književnosti XIX. stoljeća

1999

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Split: Književni krug, str. 7-24, ISBN 953-163-133-6.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinska književnost. Pogovor

1998

U knj. Ukrajinska lirika. Prevela i priredila Antica Menac. – Zagreb : Matica hrvatska, 1998.

Jevgenij Paščenko. O Rusinima kao ukrajinskom subetnosu

1997

Migracijske teme, prosinac. Str.195-200.

Hrvatska/ Ukrajina. Kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. Хорватія/Україна. Культурні зв’язки від Адріатики до Дніпра

1996

Priredio Eugen Paščenko. Preveo Vasilj Strehaljuk. Zagreb: Most, 1996, 421 str.

Євген Пащенко. Сто років у Подунав’ї

1995

Київ, 350 стор. Київ, 1996. ISBN 5-7702-0979-8.

Евгений Пащенко. Дубровник в сравнительном изучении славянской мифологии

1990

Балканские чтения 1. Симпозиум по структуре текста, Академия наук СССР. Москва: Институт славяноведения и балканистики, 1990, стр. 133-136. A-08433.

Евгений Пащенко. Славянские мотивы в творчестве Владимира Назора

1983

Советское славяноведение, (Москва), 1983, 1, стр. 57-66. ISSN 0132 – 1366.

Евгений Пащенко. «Политика» Юрия Крижанича как произведение литературы барокко

1983

Советское славяноведение, 1983, 4, стр. 48-56. ISSN 0132 – 1366.

Евгений Пащенко. В. Назор и фольклоризм в хорватской литературе

1983

Киев: Наукова думка, Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Рыльского, Академия наук Украинской ССР, 250 стр. ПМ 221(04)-83.

RECENZIRANJE

RECENZIRANJE

Natalija L. Bilyk. Povijest hrvatske kulture od početaka do kraja II. tisućljeća

Priručnik. Kyjiv: Kijevsko nacionalno sveučilište „Taras Ševčenko“. Institut filologije, 2010, 270 str. (rec. dr. prof. j. Paščenko, Sveučilište u Zagrebu).

Оксана Мартинюк. Рідна мова

Підручник для дітей молодшого шкільного віку. Редакція: др. філ. наук Євген Пащенко. Осієк: Українська громада Республіки Хорватія, 2010.

Stoljeće „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić

Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije. Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić i ukrajinska dječja književnost s početka 20. stoljeća.

Ivan Semnjuk. Dvadeset pet godina društva „Kobzar“ Lipovljani.

Lipovljani, 2017.

Model rusinske porodice u Vojvodini od sredine XVIII do sredine XX veka

Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Filozofski fakultet. (2015).

Filip Škiljan. Svakodnevni život Ukrajinca u Lipovljanima u 20. Stoljeću

Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar-Lipovljani, 2013.

Hrvatska/ Ukrajina. Kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. Хорватія/Україна. Культурні зв’язки від Адріатики до Дніпра. Priredio Eugen Paščenko. Preveo Vasilj Strehaljuk

Zagreb: Most, 1996, str. 415-418. (Izbor iz bibliografije radova objavljenih u Ukrajini).